Debattraining voor bedrijven

Debattraining bedrijven

Michelangelo hakte overbodig steen weg om zijn beelden te maken. Een zelfverzekerde spreker laat overbodige woorden weg om overtuigend tot het publiek door te dringen. De Debatmeester leert een standpunt met argumenten te onderbouwen en dit met overtuiging te presenteren. Zelfverzekerd spreken voor publiek hangt af van een slimme en gedegen voorbereiding.

Inhoud debattraining voor medewerkers van bedrijven

Bij de debattraining voor bedrijven gaan we aan de hand van voorbeelden in op diverse aspecten van de kunst van het overtuigen. De deelnemers leren welke argumenten het meest effectief zijn. Natuurlijk sluiten we de debattraining af met een debat. Door debatteren leert u om u vol vertrouwen te presenteren voor een publiek en retorisch overtuigend te werken.

De debatmeester als gespreksleider of debatmediator

Bij onenigheid over de te volgen koers is het van belang dat dit serieus wordt aangepakt. Tijdens het debat worden mensen door de Debatmeester met prikkelende stellingen uitgenodigd om positie in te nemen en/of de onenigheid boven tafel te krijgen. Er komen argumenten naar voren waarbij de Debatmeester als ‘debatmediator’ of gespreksleider de partijen dwingt om inhoudelijk te reageren.

U ontvangt een verslag van het debat, waarin de belangrijkste geschilpunten staan en een oplossing wordt aangedragen

Bent u benieuwd naar de debattraining of deze oplossingsgerichte aanpak door de Debatmeester? Bel +31 6 23 99 11 53 of neem contact op via het contactformulier.